הגדלת מטבח על ידי ביטול שירותי אורחים מיותרים

תכנית מצב קיים
תכנית מצב מתוכנן

רוצים לראות את התוצאות?

הדיירים ביקשו לקבל דירה בעיצוב כפרי "לייט" עם מטבח מרווח שמחובר לסלון מבחינה ויזואלית. כדי לקבל מטבח גדול יותר ביטלנו את שירותי האורחים שלא היו נחוצים וכך יצרנו על חשבון אותו שטח נישה של ארונות גבוהים הכוללים מזווה, ארון בילט אין ומקרר. כדי ליצור בדירה אוירה כפרית "לייט" השתמשנו בריצוף פרקט, שילבנו במטבח  אלמנטים כפריים והוספנו לסלון פרטי נגרות עם אופי מודרני. השילוב יצר דירה בעיצוב כפרי קליל ובהיר. את אותו רעיון יישמנו בחדרים. דבר נוסף שעשינו בעקבות בקשת הדיירים הוא הגדלת שירותי ההורים על חשבון חדר הארונות. כמו כן השימוש בדלת זכוכית בחדר שירותי הורים יצר תחושה מרווחת ומוארת יותר בחדר.